Message of President Aquino for the 2013 Lenten Season, March 27, 2013


TRANSCRIPT:

Mensahe
ng
Kagalang-galang Benigno S. Aquino III
Pangulo ng Pilipinas
Sa sambayanang Pilipino
Ukol sa Mahal na Araw

[Ika-27 ng Marso 2013]

Ngayong panahon ng Kuwaresma, ginugunita po natin ang natatanging halimbawa ni Hesukristo sa sangkatauhan. Nagkatawang-tao siya, nagpakumbaba, at iniligtas tayo sa kasalanan; naging huwaran Siya sa landas ng pagbubukas-palad, at wagas na pagmamahal sa kapwa.

Bilang mga tagasunod ni Kristo, nararapat lamang na tayo’y tumulad sa Kanyang mabuting ehemplo.

Wala na nga pong tutumbas sa sakripisyong ipinamalas ni Hesukristo. At kung tutuusin, dahil sa dakilang pag-aalay Niya ng buhay para sa kaligtasan natin, kakarampot na lamang ang kanyang hinihiling: ang mahalin at arugain ang ating kapwa. Makukuha pa ba nating ipagkait ito sa Kanya?

Bilang isang bansa, marami na po tayong napatunayan sa landas ng pagkakaisa, pagkakawanggawa, at pagmamalasakit sa kapwa: hindi imposibleng bumangon mula sa halos isang dekadang pagkadapa; hindi suntok sa buwan ang muling maaninag ang kaunlaran, lalo na para sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Sa gabay at patnubay ni Kristo, naipamalas natin ang bisa ng pagtuon—hindi sa pansariling interes—kundi sa kapakanan ng ating mga kababayan.

Ngayon pong Mahal na Araw, muling ipinapaalala sa atin ang halaga ng pagiging tanglaw sa isa’t isa, at ang liwanag na hatid nito sa buong bansa. Napakaganda na po ng mga nasimulan nating hakbang; at ngayong Semana Santa, patuloy nawa tayong makapagnilay kung paano pa mapapayabong ang mga butil ng pakikipagkapwa na ibinahagi sa atin ng Poong Maykapal.

Isang pong makabuluhan at mapayapang Mahal na Araw sa sambayanang Pilipino.

Get regular updates straight from your Facebook and Twitter accounts with The Blog of Innocence: SilentVoice Points. Make sure that you keep informed about the latest happenings around you. Be a fan of VoicePoints page on Facebook. Join the online conversation of the people behind your history. Follow and get some tweet updates from @voicepoints on Twitter. Discuss and be a part of this changing world. We believe in your voice. We believe in you. Shout! Speak your mind! Join now! You have the right. You have the freedom!

Need advertising partners? Email us now silentvoicepoints@yahoo.com. Advertise with us!

0 comments:

SEARCH

Translate This Blog

Featured on

Featured on

ADVERTISE WITH US

ADVERTISE WITH US

ADVERTISE WITH US