Si Rizal sa Bayan ni Juan

Mula pa noong pagkabata,
Pangalan mo ay dinig na.
Noli at El Fili nabasa ko na.
Ngunit ano ba’ng kahulugan nitong mga nobela?

Natanto ko’y si Ibarra at ikaw ay iisa,
Sa Noli Me Tangereng una mong nobela.
Ngunit ng Simou’y dumating pagtingin ko sa ‘yong mabuti wala na.
Pagkat nasa isip niya’y kasamaa’t pagdurusa.

Bakit mo sinusulat yaong kadiliman?
Ano ang hangarin mo’t ika’y dumatal?
Ano ang dahilan bakit marami ang nagbuwis ng buhay?
Paglipas ng panahon aking natanto, dahilan ng iyong pagkamatay sa maraming tao.

Hangad mo’y kaligtasan laban sa kasamaan.
Hangad mo’y liwanag sa kadiliman.
Hangad mo’y kalayaan sa mahigpit na pamahalaan.
Ikaw kaya’y nagtagumpay sa pangarap mong kapayapaan?

Sa pamamagitan nito, nais kong buhayin ka,
Bumangon ka sa pagkahimlay at umahon sa lupa.
Ipapakita ko sa ‘yo ang ginawa mong bagong bansa.
Iyong sagutin mga palaisipan sa aking mga mata.

Sa mga lansangan ‘di lang bata ang nagkalat,
Ngunit mga pamilyang lugmok sa pagkahirap.
Walang edukasyon ang mga musmos
Ang meron lang sila ay mga palimos.

Dumako ka sa mga tahanan,
Makikita mo’y malilibughong anak,
Mga magulang na suwail at sa loob ay sama.
Kawalan ng respeto sa isa’t isa.

Lumakad ka sa bawat sulok,
Malalaman mo na ang sistema ay bulok
Walang pantay-pantay na pagkatao,
Wala na ring Maria Clara sa nobela mo.

Masdan mo ang kapaligiran,
Puno ng karumihan.
Tingnan mo ang mga kabataan,
Bigong makamit ang mga karapatan.

Ang simbahan at pamahalaan,
Patuloy sa banggaan.
Walang matibay na pundasyon,
Sa isang matibay na henerasyon.

Anupa’t silbi ng mga kabataan,
Na sinasabi mong mga pag-asa ng bayan?
Sangkot sa kasamaan at sapat na kaalaman.
Mga buhay ay nasira dahil sa sirang bayan ni Juan.

Hindi sapat ang edukasyon para kay Juan.
Walang sapat na pagkain upang mabusog ang kalamnan.
Ilan ang nakita mong nakahiga sa kayamanan?
Ilan ang nakita mong naliligo sa basurang karagatan?

Ngayon nama’y suliraning dumapo sa bayan,
Pabor ba si Juan sa RH Bill na ‘yan?
Simbahan at pamahalaan, mananalig at mamamayan,
Di magawang magkasundo sa isyung ‘yan.

Tanong ko sa ‘yo, pabor ka ba sa sinulat na batas na ito?
Kung kaligtasan ng bata at kababaihan nasa isip mo,
Sang-ayon ka bang idagdag ito sa edukasyon?
Kung galit ka sa mga prayle, kakampi ka ba sa gobyerno?

Tanong ko naman sa ‘yo Juan,
Hihintayin mo pa bang maraming masaktan?
Hihintayin mo pa bang magtaksil ang tulad mo sa bayan?
Hihintayin mo pa bang tulungan ka ng pamahalaan?

Hindi ba dapat kasangkot ka rin sa pag-unlad ng bayan?
Kailangan mo pa bang maging isang Jose Rizal,
Isang bayaning ibinuwis ang kaniyang buhay?
Kailangan mo pa bang tawaging isang bayani ng bayan?

Ito na ang tamang panahon upang kumilos ka, Juan para sa iyong bayan.
Kung pagbabago’y hangad mo, na tulad kay Rizal,
Huwag mo itong gawing pangarap ngunit isang tunay.
Namatay si Rizal, iniluwal ka, Juan upang baguhin ang tadhana ng iyong bayan.
Ipamalas mo ang galing mo sa anumang aspeto ng buhay.
Magpakatotoo ka sa iyong sariling gawa.
Ipakita mo na kaya mo ang kaya ni Rizal.
Ipakita mo na kaya mong ipagpatuloy ang kanyang laban.
Dahil ikaw, Juan ang bagong Rizal sa iyong bayan.


Paul Michael Jaramillo, BSA 1-A
     Originally An Article (Si Juan at ang Kanyang Bayan)
              by Paul Michael Jaramillo's winning piece during
                               Division  Schools Press Conference
                                             Transcripted into a Poem
                May 17, 2011. Article dated November 2009

MGA KATANUNGAN:
1. Kung nabubuhay pa ang ating pambansang bayani, ano ang kanyang paninindigan sa RH Bill?
2. Karapat-dapat ba siyang maging isang pambansang bayani? Bakit?
3. Nagtagumpay ba si Rizal sa kanyang mga mithiin para sa bayan? Bakit? Bakit hindi?All Rights Reserved.

0 comments:

SEARCH

Translate This Blog

Featured on

Featured on

ADVERTISE WITH US

ADVERTISE WITH US

ADVERTISE WITH US